Online reservaties

Tarieven

Via onderstaande links kan je onze prijslijsten downloaden :

Abonnementen en Experience Cards volwassenen
Deze prijslijst is voor ons aanbod van o.a. groepslessen, FunXtion en Milon Cirkel voor de volwassenen.

Abonnementen en beurtenkaarten Dans- en groepslessen voor jongeren
Deze prijslijst is voor ons aanbod van lessen voor kinderen tot 14 jaar.

Dagpassen en Experience Cards 
Hiermee kan u deelnemen aan alle groepslessen en FunXtion trainingen. (behalve de reeksen). Deze kaart kan voor meerdere activiteiten op dezelfde dag gebruikt worden en is geldig gedurende 12 maanden.

Er is keuze uit een 10 of 20 dagenpas.

Verzekering 
Het nemen van een verzekering is vrijblijvend. Voor 6 euro per jaar ben je automatisch lid van Fitness.be en verzekerd tegen sportongevallen.

Voordelen 
Uw mutualiteit bezorgt jou een formulier dat je recht geeft op een tegemoetkoming. (deze tegemoetkoming kan verschillen van mutualiteit tot mutuliteit)
Je kan dit formulier door ons laten ondertekenen en terugbezorgen aan uw mutualiteit.

Wij bezorgen u jaarlijks een fiscaal attest voor uw kinderen tot 12 jaar (op aanvraag).
Dit attest voegt u bij uw belastingsaangifte en geeft recht op aftrek. Leuk cadeautje toch ...

powered by exsited © 2023  Topform Gullegem - info@topform-gullegem.be - Algemene voorwaarden