Online reservaties

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de contactpagina op deze website, stem je ermee in dat je de algemene voorwaarden hebt begrepen.

Wij registreren uw contactgegevens zoals naam, gsm-nummer en mailadres in onze database (Club Planner). Er wordt gebruik gemaakt van cookies. 

Dit doen wij om u op geregelde tijdstippen te kunnen blijven informeren omtrent onze huidige en toekomstige activiteiten.

Deze gegevens zijn enkel bedoeld voor intern gebruik en worden nooit gedeeld met derde partijen.

 

Privacybeleid (AVG / GDPR)

Met dit artikel willen wij u laten weten hoe we omgaan met uw gegevens en waarvoor we ze gebruiken. Vanaf heden moeten we kunnen aantonen dat wij toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen. Hieronder geven we graag een overzicht van de gegevens die wij bijhouden en op welke manier deze worden opgeslagen en gebruikt.

Welke gegevens verzamelen wij ?

In eerste instantie verzamelen we gegevens van :
- Prospecten (Personen die ons benaderd hebben in de ruimste zin van  het woord) uw contactgegevens (naam, adres, tel./GSM en mailadres).
- Voor onze actieve leden die in het bezit zijn van een geldige lidkaart (abonnement of beurtenkaart) worden de persoonlijke gegevens vanuit de identiteitskaart ingelezen in onze ledenadministratie software.
- Voor de leden die sporten op de Milon Cirkel  worden daarnaast ook nog een aantal persoonlijke gegevens verzameld (zoals gewicht, vetpercentage en lengte) alsook de trainingsgegevens met als doel de fysieke en sportieve evolutie te kunnen opvolgen.(via Miloncare)

Waarom verzamelen wij deze gegevens ?

Uw gegevens worden bewaard om :
- u via een maandelijkse nieuwsbrief (niet-leden of ex-leden wordt max. 1 x per 3 maanden) op de hoogte te brengen van onze activiteiten via een “Topform Update”.
- de gegevens van onze actieve leden bij te houden omtrent het abonnement (looptijd, betaald bedrag, aantal beurten, aantal aanwezigheden, incheckgegevens, reservaties, annulaties e.d.)

Hoe verzamelen we deze contactgegevens ?
Deze kunnen verzameld worden via email, via persoonlijk gesprek of een contactformulier op de website of na een contact via een Facebook-advertentie of eender welke handeling waarbij u uitdrukkelijk uw emailadres en toestemming heeft.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld ?
Uw persoonlijke gegevens worden in de Cloud opgeslagen via onze ledenadministratie software, Club Planner.
Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.
Voor onze Milon leden, worden de trainingsgegevens bewaard in de Miloncare software.

Alvast bedankt voor het gestelde vertrouwen.

 

TOPFORM BVBA

Verantwoordelijke (GDPR/AVG) : Gino Langen
GSM 0478 21 95 84

powered by exsited © 2022  Topform Gullegem - info@topform-gullegem.be - Algemene voorwaarden